Menu Luk

Om foreningen

Foreningen - Kort fortalt

Dommerfuldmægtigforeningen er en forening for medlemmer af Djøf ansat
ved Danmarks Domstole og Procesbevillingsnævnet, med undtagelse af
dommere. 

Vil du være medlem af Dommerfuldmægtigforeningen, skal du først være medlem af Djøf. Du skal ændre dine oplysninger på din Djøf-profil og bekræfte dit medlemsskab af Dommerfuldmægtigforeningen ved at kontakte Djøf.

Bestyrelsen

Dommerfuldmægtigforeningens bestyrelsen består af en formand, 6 bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter, der vælges blandt foreningens medlemmer på foreningens årsmøde. Bestyrelsen består af dommerfuldmægtige og retsassessorer.

Bestyrelsen holder cirka én gang månedligt et møde, hvor alle aktuelle emner behandles. Referaterne fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige fra medlemsdelen af hjemmesiden.

Bestyrelsens arbejde består blandt andet i at indgå i lønforhandlinger, at afgive høringssvar, at hjælpe medlemmerne i konkrete personalesager og i at varetage medlemmernes interesser i øvrigt. Det er også bestyrelsens udvalgte forhandlere, der deltager i de løbende forhandlinger med Domstolsstyrelsen, præsidentgruppen og de enkelte retter. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmer og andre, som bestyrelsen har udpeget i såvel interne som eksterne udvalg, heriblandt de stående udvalg Retsplejerådet, Strafferetsplejeudvalget og Konkursrådet. Læs mere om udvalgsarbejdet her (kræver log ind).

Bestyrelsen varetager den daglige drift. Medlemmer kan se en oversigt over foreningens aktiviteter og referater fra bestyrelsesmøder på den lukkede del af hjemmesiden.

Ved spørgsmål kan du kontakte de enkelte bestyrelsesmedlemmer eller bruge vores kontaktformular.

Medlemmer

Formand

Dommerfuldmægtig

Nina Palesa Bonde
Københavns Byret

Næstformand

Retsassessor

Stine Fink Hansen
Østre Landsret
Chefløn-forhandler,
Webredaktør

Bestyrelsesmedlem

Dommerfuldmægtig

René Bergfort
Højesteret
OK-lønforhandler Høringsansvarlig

Bestyrelsesmedlem

Dommerfuldmægtig

Mona Blumensaat
Tinglysningsretten Webredaktør

Bestyrelsesmedlem

Retsassessor

Teresa Lund Tøgern
Retten i Odense
Årsmødeudvalgskoordinator
Repræsentantskabet i djøf

Bestyrelsesmedlem

Retsassessor

Niels Kirketerp
Retten i Lyngby
Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Kst. retsassessor

Johann Herzog
Københavns Byret

Bestyrelsesmedlem

Dommerfuldmægtige

Martin Melchior
Højesteret

Suppleant

Retsassessor

Lisbeth Bügel Madsen
Retten i Odense
Medlem af Domstolsstyrelsens Bestyrelse Formand for Tekstudvalget for Skifteret

Suppleant

Dommerfuldmægtig

Dorthea Maria Lund
Procesbevillingsnævnet

Suppleant

Retsassessor

Preben Veng
Retten i Aarhus

Suppleant

Retsassessor

Peter Roesen
Retten i Esbjerg

Suppleant

Administrationschef

Kasper Skare
Retten i Grønland

Suppleant

Dommerfuldmægtig

Louise Engberg
Retten i Holbæk
Medlem af Tekstudvalget for Fogedret