Menu Luk

Om foreningen

Foreningen - Kort fortalt

Dommerfuldmægtigforeningen er en forening for medlemmer af Djøf ansat
ved Danmarks Domstole og Procesbevillingsnævnet, med undtagelse af
dommere. 

Vil du være medlem af Dommerfuldmægtigforeningen, skal du først være medlem af Djøf. Du skal ændre dine oplysninger på din Djøf-profil og bekræfte dit medlemsskab af Dommerfuldmægtigforeningen ved at kontakte Djøf.

Bestyrelsen

Dommerfuldmægtigforeningens bestyrelsen består af en formand, 6 bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter, der vælges blandt foreningens medlemmer på foreningens årsmøde. Bestyrelsen består af dommerfuldmægtige og retsassessorer.

Bestyrelsen holder cirka én gang månedligt et møde, hvor alle aktuelle emner behandles. Referaterne fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige fra medlemsdelen af hjemmesiden.

Bestyrelsens arbejde består blandt andet i at indgå i lønforhandlinger, at afgive høringssvar, at hjælpe medlemmerne i konkrete personalesager og i at varetage medlemmernes interesser i øvrigt. Det er også bestyrelsens udvalgte forhandlere, der deltager i de løbende forhandlinger med Domstolsstyrelsen, præsidentgruppen og de enkelte retter. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmer og andre, som bestyrelsen har udpeget i såvel interne som eksterne udvalg, heriblandt de stående udvalg Retsplejerådet, Strafferetsplejeudvalget og Konkursrådet. Læs mere om udvalgsarbejdet her (kræver log ind).

Bestyrelsen varetager den daglige drift. Medlemmer kan se en oversigt over foreningens aktiviteter og referater fra bestyrelsesmøder på den lukkede del af hjemmesiden.

Ved spørgsmål kan du kontakte de enkelte bestyrelsesmedlemmer eller bruge vores kontaktformular.

Medlemmer

Formand

Dommerfuldmægtig

Nina Palesa Bonde
Københavns Byret
Fælles tillidsrepræsentant og forhandler

Næstformand

Retsassessor

Preben Veng
Retten i Aarhus
Cheflønforhandler,


Bestyrelsesmedlem

Dommerfuldmægtig

Emil Larsen
Retten i Kolding
OK-lønforhandler

Bestyrelsesmedlem

Retsassessor

Mona Blumensaat
Tinglysningsretten

Bestyrelsesmedlem

Retsassessor

Teresa Lund Tøgern
Retten i OdenseBestyrelsesmedlem

Retsassessor

Niels Kirketerp
Retten i Lyngby
Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Dommerfuldmægtig

Nina Brandt Sløgedal
Retten i Aalborg

Bestyrelsesmedlem

Dommerfuldmægtig

Martin Melchior
Højesteret

Suppleant

Retsassessor

Lisbeth Bügel Madsen
Retten i Odense
Medlem af Domstolsstyrelsens Bestyrelse

Suppleant

Special konsulent

Dorthea Maria Lund
Procesbevillingsnævnet

Suppleant

Retsassessor

Mads Høeg Sørensen
Vestre Landsret

Suppleant

Dommerfuldmægtig

Louise Engberg
Østre Landsret