Menu Luk

Information til ansøgere

Når du har søgt om at blive dommerfuldmægtig, jurist eller ac-fuldmægtig og er undervejs i ansættel­sesforløbet, skal du være opmærksom på, at der i dette forløb indgår en forhandling om løn- og ansættelsesvilkår.

Visse tillæg kun kan aftales i forbindelse med ansættelsen, og der er ikke efter ansættelsen mulighed for individuel lønforhandling. Der er istedet indgået en aftale om tillæg for dommerfuldmægtige på Statens nye lønsystem mellem Domstolsstyrelsen og Dommerfuldmægtigforeningen.

Dommerfuldmægtigforeningens bestyrelse fungerer som fællestillidsrepræsentanter, og det er derfor os, der bistår i forbindelse med ansættelser. Desuden er der også lokale tillidsrepræsentanter ved de fleste retter og i Procesbevillingsnævnet.

Du kan også bruge samme kontaktformular til at give besked om, at du ønsker at tale med en tillidsrepræsentant fra den ret, hvor du skal ansættes, så videreformidles din henvendelse til den rette tillidsrepræsentant.

Her kan du finde yderligere oplysninger om:

Dommerfuldmægtigstillinger og grunddannelsen ved domstolene


Udveksling fra advokatbranchen