Om foreningen

Dommerfuldmægtigforeningen er en forening for medlemmer af Djøf ansat
ved Danmarks Domstole, med undtagelse af
dommere. 

Læs mere om foreningen her.

Bestyrelsen

Den daglige drift varetages af bestyrelsen. Læs mere om bestyrelsens funktion og arbejde her.
Hvis du er medlem, og er logget ind, kan du også skrive til de enkelte
bestyrelsesmedlemmer, du kan se oversigt over foreningens aktiviteter og
referater fra bestyrelsesmøder, og du kan deltage i diskussioner og
debatter på hjemmesidens brugerforum. Er du jurist eller AC'er ved
domstolene og endnu ikke medlem af dommerfuldmægtigforeningen? Så brug
vores kontaktformular.

Klik her for at kontakte bestyrelsen.

Næstformand


Retsass.

Stine Fink Hansen
Københavns Byret

Chef-lønforhandler, webredaktør

Formand


Dommerfm.

Nina Palesa Bonde
Københavns Byret

Bestyrelsesmedlem


Retsass.

Peter Roesen
Retten i Esbjerg

Repræsentantskabet

Bestyrelsesmedlem


Dommerfm.

Rikke Plesner Skovby
Østre Landsret

OK-lønforhandler

Bestyrelsesmedlem


Kst. retsass.

Teresa Lund Tøgern
Retten i Odense

Sekretær &
Årsmødeudvalgskoordinator 

Bestyrelsesmedlem

Dommerfm.

Tina Susanne Nielsen
Domstolsstyrelsen (udlånt fra Næstved)

Kasserer

Suppleant


Retsass.

Ingelise Jellesen
Retten i Esbjerg

Bestyrelsesmedlem i
Domstolsstyrelsens
bestyrelse

Suppleant

Fuldmægtig

Mona Blumensaat Andersen
Tinglysningsretten

Sekretær

Suppleant


Retsass.
Preben Veng

Retten i Aarhus

Suppleant


Retsass.

Niels Kirketerp
Retten i Lyngby
Kasserer

 

Suppleant

Dommerfm.

Johann Herzog
Østre Landsret


 

Suppleant

Dommerfm.

Casper Sølbeck
Højesteret


 

Suppleant


Adm.chef

Kasper Skare
Retten i Grønland