Om foreningen

Dommerfuldmægtigforeningen er en forening for medlemmer af Djøf
ansat ved Danmarks Domstole med undtagelse af udnævnte dommere.
Foreningen har ca. 320 medlemmer og er stiftet i 1939 med det formål -
indenfor rammerne af Djøf - at styrke sammenholdet mellem medlemmerne og
at varetage deres interesser.

Dommerfuldmægtigforeningen styrker
det lokale faglige miljø ved at have fem selvstændige kredse, hvor
medlemmerne fra flere lokale retter mødes og taler om faglige og
fagpolitiske emner og arbejdsforhold.

Læs mere

Klik her for at kontakte foreningens bestyrelse.

Kontakt

OK18

Har du som journalist spørgsmål til OK18, så kan du kontakte foreningens formand, Nina Palesa Bonde, på 22 79 99 64 eller npb@domstol.dk.

 

 

Høringer

Meddelelser vedrørende høringer sendes til hoeringer@dommerfm.dk

Dommerfuldmægtigforeningen modtager lovforslag mv. i forbindelse med ministeriers og styrelsers høringsrunder. Bestyrelsens høringsansvarlige sørger for at indhente bemærkninger fra foreningens fagudvalg, og herefter sender bestyrelsen, når det er relevant, et høringssvar til høringsmyndigheden. Bestyrelsen fokuserer særligt på at afgive høringssvar i forbindelse med regelændringer, der kan få indflydelse på foreningens medlemmers arbejde. Læs mere

Du kan se dommerfuldmægtigforeningens seneste høringssvar her.

Information til ansøgere

Når du har søgt om at blive dommerfuldmægtig og er undervejs i ansættel­sesforløbet, skal du være opmærksom på, at der i dette forløb indgår en forhandling om løn- og ansættelsesvilkår. Herunder skal du være opmærksom på, at visse tillæg kun kan aftales i forbindelse med ansættelsen, og at der ikke efter ansættelsen er mulighed for individuel lønforhandling.

Istedet er der indgået en aftale om tillæg for dommerfuldmægtige på Statens nye lønsystem mellem Domstolsstyrelsen og Dommerfuldmægtigforeningen.

Læs mere

Hvis du er ansat som advokat er der mulighed for, at du i en periode kan arbejde som dommerfuldmægtig. Læs mere om aftalen indgået mellem Domstolsstyrelsen og advokaternes interesseorganisationer her.

Tilsvarende muligheder for dig, der arbejder i Anklagemyndigheden eller som jurist hos politiet i øvrigt. Kontakt Dommerfuldmægtigforeningen via kontaktformularen, Domstolsstyrelsen eller Justitsministeriets HR-afdeling for at høre nærmere.

Om hjemmesiden

Velkommen til Dommerfuldmægtigforeningens hjemmeside.

Hjemmesiden består af en åben del med generel information til alle brugere, og en password-beskyttet del med information til foreningens medlemmer. Brugernavn/password tildeles af webmaster. Er du medlem og endnu ikke oprettet som bruger, så kontakt webmaster på webmaster@dommerfm.dk.

Ved spørgsmål til hjemmesiden i øvrigt - skriv ligeledes til webmaster@dommerfm.dk.